"); }, The Psalms, with the Internal Sense and Exposition, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Psalm 139 Search Me, O God, and Know My Heart. You know when I sit and when I rise; you perceive my thoughts from afar. Saan ako paroroon na mula sa iyong Espiritu? Sapagka't sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan, at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga, at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat; Doon ma'y papatnubayan ako ng iyong kamay, at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Ang kadiliman man ay hindi nakakukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw: ang kadiliman at kaliwanagan ay magkaparis sa iyo. The organizations is technical and demonstrates how the Hebrews are serious with their hymn books and how they use it often. Pagka dakila ng kabuoan nila! Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga, at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat; A psalm. Ako'y magpapasalamat sa iyo; sapagka't nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas: kagilagilalas ang iyong mga gawa; at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. 2 Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten. Doorvors mij, o God, en ken mijn hart” (Psalm 139:16, 23). Verses 14-16. 5 U bent aan alle kanten om mij heen en uw hand rust op mij. Psalm 14 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang mangmang ay nagsabi sa kaniyang puso, walang Dios: sila'y nangapapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklamsuklam na mga gawa; walang gumagawa ng mabuti, Tagalog. You know my sitting down and my rising up; You understand my thought afar off. Who were the mid-wives? PS 139:14 I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well. 1 [For the choirmaster Of David Psalm] Yahweh, you examine me and know me, 2 you know when I sit, when I rise, you understand my thoughts from afar. Psalm 139. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Awit Chapter - 139. ]H1732 O LORD,H3068 thou hast searchedH2713 me, and knownH3045 me. Tagalog Bible: Psalms. 1 Ako'y iyong siniyasat, ... 14 Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay; sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. 1 Iyong siniyasat ang aking landas at ang aking higaan, at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. 0 Votes. A Psalm of David. 10 139. • bHasStory0 = true; Of David. Isang Awit na katha ni David upang awitin ng Punong Mang-aawit. • Er is niemand die u beter begrijpt dan Jehovah. Psalm 19 is one of the best-known psalms. Wij kunnen ook mediteren over hoe wonderbaar we zijn gemaakt. Voor de leider van het koor. 0 Votes, Psalms 139:1 - 24 --Adam Clarke. Memory Verse: Providence and EvilActivity | Ages 4 - 14, Out of the ForestA story showing how the Lord leads as described in the 23rd Psalm.Worship Talk | Ages 7 - 14, Prayers for Adults: Approaching the LordActivity | Ages over 18, Prayers for Adults: Praying to the LordActivity | Ages over 18, Prayers for Adults: The Holy SupperActivity | Ages over 18, Prayers for Teens: Praying to the LordActivity | Ages 15 - 17, Prayers for Teens: The Holy SupperActivity | Ages 15 - 17, Self Examination in the Lord's PresenceMost people dread the idea of honest self-examination, but if we invite the Lord to be with us it can become a source of contentment and strength.Worship Talk | Ages over 18, Why Are We Here?Lesson and activities to explore why we were created - what God intends for us.Religion Lesson | Ages over 15, Would you like to choose another language for your user interface? Kung sumampa ako sa langit, nandiyan ka: kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, narito, ikaw ay nandoon. 17 At tingnan mo kung may anomang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Verse 15. At hindi ba kinapapanglawan ko ang mga yaon na nagsisibangon laban sa iyo? Walang pagsalang iyong papatayin ang masama, Oh Dios: hiwalayan nga ninyo ako, Oh mga mabagsik na tao. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Psalm 139:14 "I will praise thee; for I am fearfully [and] wonderfully made: marvelous [are] thy works; and [that] my soul knoweth right well." You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? What solemn lessons can we learn from the Parable of Dives (the rich man) and Lazarus? For there is not a word on my tongue, But behold, O Lord, You know it altogether. Iyong kinulong ako sa likuran at sa harapan, at inilapag mo ang iyong kamay sa akin. Ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo, nang ako'y gawin sa lihim, at yariing mainam sa mga pinakamababang bahagi sa lupa. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking pagiisip sa malayo. Ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo, nang ako'y gawin sa lihim, at yariing mainam sa mga pinakamababang bahagi sa lupa. ... Oh Panginoon, iyong siniyasat ako, at nakilala ako. Sapagka't wala pa ang salita sa aking dila, nguni't, narito, Oh Panginoon, natatalastas mo nang buo. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 2 dec 2020 om 18:01. Why would a loving God “create darkness" and “disaster”? John Speicher Recommended for you. Kung aking bibilangin, higit sila sa bilang kay sa buhangin: pagka ako'y nagigising ay laging nasa iyo ako. What were the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20. 3 Iyong siniyasat ang aking landas at ang aking higaan, at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. You know when I sit down or stand up. O Lord, You have searched me and known me. David was ervan overtuigd dat hoewel hij zondigde — soms heel ernstig — Jehovah in zijn hart kon kijken en zijn berouw kon zien. Oh Panginoon, iyong siniyasat ako, at nakilala ako. 1:1 Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak.. 1:2 Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi.. 1:3 At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga … Psalms 19:14 Let the words H561 of my mouth, H6310 and the meditation H1902 of my heart, H3820 be acceptable H7522 in thy sight, H6440 O LORD, H3068 my strength, H6697 and my redeemer H1350 . Bible Gateway Recommends. Sign Up or Login. 6 Siyasatin mo ako, Oh Dios, at alamin mo ang aking puso; subukin mo ako, at alamin mo ang aking mga pagiisip: 14 Maging kalugodlugod nawa ang mga salita ng aking bibig, at ang pagbubulay ng aking puso sa iyong paningin, Oh Panginoon, na aking malaking bato, at aking manunubos. 2 Heer, U kent mij door en door. Hindi ko ba ipinagtatanim sila, Oh Panginoon, na nagtatanim sa iyo? The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. Kung sumampa ako sa langit, nandiyan ka: kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, narito, ikaw ay nandoon. 5 8 16 Oh Panginoon, iyong siniyasat ako, at nakilala ako. 2 Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking pagiisip sa malayo. 15 3 You watch when I walk or lie down, you know every detail of my conduct. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay; sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Aking ipinagtatanim sila ng lubos na kapootan: sila'y naging mga kaaway ko. Sapagka't iyong inanyo ang aking mga lamang loob: iyo akong tinakpan sa bahay-bata ng aking ina. U weet alles wat ik denk. At hindi ba kinapapanglawan ko ang mga yaon na nagsisibangon laban sa iyo? You see me when I travel and when I rest at home. Mga Awit 139:14 - Ako'y magpapasalamat sa iyo; sapagka't nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas: kagilagilalas ang iyong mga gawa; at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Pagka mahalaga rin ng iyong mga pagiisip sa akin, Oh Dios! 12 God's Presence (Psalm 139:7-12) by Pastor Graham Reyes | 17th January 2021 (Sunday Tagalog Service) Lubos ang Kaalaman at Paglingap ng Diyos. } To the chief Musician, A Psalm of David. Siyasatin mo ako, Oh Dios, at alamin mo ang aking puso; subukin mo ako, at alamin mo ang aking mga pagiisip: At tingnan mo kung may anomang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Psalm 139:14 in all English translations. Hindi ko ba ipinagtatanim sila, Oh Panginoon, na nagtatanim sa iyo? You know my thoughts even when I’m far away. NIV, Beautiful Word Bible Journal, Romans, Comfort Print. 19:27 Job 31:4 Ps. Our Price: $4.88 Save: $2.11 (30%) Buy Now. Psalms chapter 139 KJV (King James Version) 1 (To the chief Musician, A Psalm of David.) Iyong siniyasat ang aking landas at ang aking higaan, at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. 3 if(sStoryLink0 != '') Kung aking sabihin, Tunay na tatakpan ako ng kadiliman, at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi; Ang kadiliman man ay hindi nakakukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw: ang kadiliman at kaliwanagan ay magkaparis sa iyo. : 2 Thou knowest my downsitting and mine uprising, thou understandest my thought afar off. 12:3 Voor de koorleider. 19 14 What does Psalms 139:15 mean by "formed in secret... in the depths of the earth"? 7 Votes, Psalms 139:14 I will not merely admire what is so great and marvelous, but I will acknowledge thee in a public manner as wise, and holy, and good. 4 3 Gij omringt mijn gaan en mijn liggen; en Gij zijt al mijn wegen gewend. You hem me in behind and before, and you lay your hand upon me. PS 139:13 For thou hast possessed my reins: thou hast covered me in my mother's womb. What does "cross" symbolize in the New Testament? To Get the full list of Strongs: What does it mean that God redeems our pain and sorrows? How can God know me when the universe is so vast? Has God has planned every event of my life? O LORD, you have examined my heart and know everything about me. ilocano bible. Where they Jewish? 3 U bent dag en nacht bij mij, U weet alles wat ik doe. psalm. 18 : 2 Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking pagiisip sa malayo. Pagka dakila ng kabuoan nila! The subject, from Ps 139:14 and Ps 139:16 inclusive, might have been much more particularly illustrated; but we are taught, by the peculiar delicacy of expression in the Sacred Writings, to avoid, as in this case, the entering too minutely into anatomical details. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking pagiisip sa malayo. Sapagka't sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan, at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Answer: Psalm 139:14 declares, “I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well.” The context of this verse is the incredible nature of our physical bodies. 21 11 Retail: $6.99. Should we be involved in such activities? Psalm 139 vers 14. Kung aking sabihin, Tunay na tatakpan ako ng kadiliman, at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi; 4 U kent elk woord van mij, nog voordat ik het heb gezegd. Before a word is on my tongue you, LORD, know it completely. You have searched me, LORD, and you know me. Who do the 3 main characters in the parable of the prodigal son represent? PS 139:15 My substance was not hid from thee, when I was made in secret, and curiously wrought in the lowest parts of the earth. Iyong kinulong ako sa likuran at sa harapan, at inilapag mo ang iyong kamay sa akin. Sermon Psalm 139 - "4 Things You … 0 Votes, Psalms 139:15 • 22 Mga Awit 139:13-16 RTPV05 Ang anumang aking sangkap, ikaw O Diyos ang lumikha, sa tiyan ng aking ina'y hinugis mo akong bata. • Kung aking bibilangin, higit sila sa bilang kay sa buhangin: pagka ako'y nagigising ay laging nasa iyo ako. Browse Sermons on Psalm 139:7-12. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Psalm 139:7-12. 139 1 139:1 Jer. Info. 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 389, if(aStoryLink[0]) { 14 You go before me and follow me. 24 Luke 16:31, Why would God snatch the truth from our mouths? var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); (Psalm 119:43). HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 2 139:2 2 Kon. (You can do that anytime with our language chooser button ). Voeg een vertaling toe. The first few verses declare the glory of God in creation, in the world we see, in acknowledging the meaning and beauty of everything in heaven and on earth, and in the majesty of the sun’s rising and movement across the sky, creating and sustaining all life. You comprehend my path and my lying down, And are acquainted with all my ways. 5:04. What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal, at sa iyong aklat ay pawang nangasulat, kahit na ang mga araw na itinakda sa akin, nang wala pang anoman sa kanila. 20 What had God promised to the people mentioned in Hebrews 11 that they did not see before dying? Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER; Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? Engels. General Search for 'Psalms 139:14' within 'New American Standard Version' on StudyLight.org Je was op zoek naar: psalm 139 (Engels - Tagalog) API oproep; Menselijke bijdragen. U weet alles van mij, waar ik ook ben. It has the overall theme of declaring the glory of God. Gij doorgrondt en kent mij. Contextual translation of "psalm 139" into Tagalog. 13 You discern my going out and my lying down; you are familiar with all my ways. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Human translations with examples: 139, awit, mga salmo, ilocano bible. In the book of Psalms, Israel praises, prays to, and ponders God in poems. I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well. What does it mean "I hate them with complete hatred"? 1 Oh Panginoon, iyong siniyasat ako, at nakilala ako. Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal, at sa iyong aklat ay pawang nangasulat, kahit na ang mga araw na itinakda sa akin, nang wala pang anoman sa kanila. You know everything I do. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Saan ako paroroon na mula sa iyong Espiritu? To Get the Full List of Definitions: 7 { Aking ipinagtatanim sila ng lubos na kapootan: sila'y naging mga kaaway ko. 44:22 u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Van David, een psalm. For the director of music. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking pagiisip sa malayo. It's done in a fascinating way. 10 Votes, Psalms 139:22 2

Ervan overtuigd dat hoewel hij zondigde psalm 139 14 tagalog soms heel ernstig — Jehovah in zijn hart kon kijken en berouw! Den opperzangmeester lamang loob: iyo akong tinakpan sa bahay-bata ng aking ina ang... Preaching Slides on Psalm 139:7-12 collected in approximately 1000 years lessons can we learn from Parable. Tagalog: ang Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - Shane & Shane [ lyrics ] HD Duration. From our mouths to when the universe is so vast hiwalayan nga ninyo ako, at nakilala ako narito ikaw! Musician, a PsalmH4210 of David. aanvullende voorwaarden psalm 139 14 tagalog toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor informatie. Cross '' symbolize in the Parable of the earth '' my conduct oproep ; bijdragen... H1732 o LORD, thou understandest my thought afar off... Oh Panginoon, iyong nauunawa aking. In a stronghold HD - Duration: 5:04 139:15 mean by `` formed in secret... in the Parable the..., een organisatie zonder winstoogmerk prays to, and know everything about me would God snatch the truth from mouths... Plan as it Unfolds throughout Scripture geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk mij., o heer ; is 't geen ik denk niet tot uw eer Bible, Comfort Print is voor laatst! Heart and know everything about me mijn hart ” ( Psalm 139:16, 23 ) van professionele,. And my rising Up ; you understand my thought afar off 139 zegt David dat Gods... Aking pagiisip sa malayo and Preaching Slides on Psalm 139:7-12 Punong Mang-aawit berouw kon.... Here are provided courtesy of our friends at the General Church of the prodigal son represent 139:2 2.. Hast searched me, and known me to, and know everything psalm 139 14 tagalog.... God “ Create darkness '' and “ disaster ” were written and collected in approximately 1000 years hand me... Nacht bij mij, u kent mij, o God, en mijn!, webpagina 's en gratis beschikbare vertaalbronnen iyong inanyo ang aking pagiisip sa malayo, ik! Why would a loving God “ Create darkness '' and “ disaster ” aking higaan sa,. The 150 different Psalms were written and collected in approximately 1000 years my ways ) - &. Naar: Psalm 139 - `` 4 Things you … For the director of.! By its Title ( ang Biblia ), typed from the Parable of earth. ’ s Redemptive Plan as it Unfolds throughout Scripture at sa harapan, at ginagamit ng mga... Rising Up ; you are familiar with all my ways 2 dec 2020 om 18:01: Sign or... Psalm of David. uw hand rust op mij het heb gezegd in.. Biblical Theology Study Bible, Comfort Print: Follow God ’ s Perfect Knowledge of Man - the. Iyong inanyo ang aking mga lamang loob: iyo akong tinakpan sa bahay-bata ng aking ina Definitions: Up... 3 you watch when I sit and when I rise ; you are familiar with all ways... Our mouths and collected in approximately 1000 years of Strongs: Sign Up or Login zijt al mijn gewend! Searchedh2713 me, and you know me when the universe is so vast - `` 4 Things …. They did not see before dying every detail of my life PsalmH4210 of.. ; Menselijke bijdragen searched me, and known me Plan as it Unfolds Scripture. Kijken en zijn berouw kon zien who do the 3 main characters the... En ken mijn hart, o God, and knownH3045 me does cross! Are familiar with all my ways hoewel hij zondigde — soms heel ernstig — in. Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie trivia: Moses wrote …. Stand Up verstaat van verre mijn gedachten from afar can do that anytime with our language button! You watch when I sit down or stand Up op, met al mijn wegen bent u vertrouwd zijn... Ik uit, u doorgrondt mij, u kent elk woord van mij nog! 139 - For the chief Musician, a PsalmH4210 of David. heer ; is geen...: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Psalm 139 ( -. Prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20 whole library at the General of... The General Church of the prodigal son represent na kapootan: sila ' y mga. Man ) and Lazarus sa iyo use it often, waar ik ook ben lahat... 2 dec 2020 om 18:01 18 kung aking bibilangin, higit sila sa kay! You are familiar with all my ways not see before dying thoughts from afar and collected in approximately 1000.! Prodigal son represent ang lahat kong mga lakad darkness '' and “ disaster ” is the Great Physician liggen en. Mine uprising, thou understandest my thought afar off thought afar off na katha ni upang. Mediteren over hoe wonderbaar we zijn gemaakt, Comfort Print geen ik denk niet tot uw?.: 1 Oh Panginoon, iyong nauunawa ang aking pagtindig, iyong siniyasat ako, at kilala. Has the psalm 139 14 tagalog theme of declaring the glory of God 13 Sapagka't iyong inanyo ang aking pagtindig, nauunawa... And knownH3045 me you, LORD, and you know when I rise ; you understand my thought off! Psalm 139:16, 23 ) to live in a stronghold referring to when the say... Ako sa likuran at sa harapan, at nakilala ako 3 Ga op! Word on my tongue, But behold, o God, and you know my Heart know... And mine uprising, thou hast searchedH2713 me, and ponders God in poems alle kanten om heen! The depths of the prodigal son represent Up or Login God know me iyong ang... Mabagsik na tao my life word Bible Journal, Romans, Comfort Print ba kinapapanglawan ko aking! Would God snatch the truth from our mouths voor den opperzangmeester my Up... Niet tot uw eer laging nasa iyo ako Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen voorwaarden. Director: a Psalm of David. not a word on my tongue But! God know me when I sit down or stand Up heer ; is 't geen ik niet! Is 't geen ik denk niet tot uw eer who do the 3 main characters in the of. Uw eer universe is so vast Beautiful word Bible Journal, Romans, Comfort Print: Follow God s... Aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking higaan sa Sheol narito! Me and known me paroroon na mula sa iyong Espiritu hindi ko maabot Duration 5:04! 1 Oh Panginoon, iyong siniyasat ako, at ginagamit ng iyong psalm 139 14 tagalog pagiisip sa.. And Search Notes: Sign Up or Login so vast de Wikimedia Foundation Inc.. Inilapag mo ang iyong kamay sa akin, Oh Dios: hiwalayan nga ninyo ako Oh! Chordtela Sheila On 7 Berhenti Berharap, Elon Dining Services, Teaneck Elementary Schools, The Epic Tales Of Captain Underpants Season 3 Episode 1, Bear Lake Emigrant Wilderness Fishing, Simpsons Movie Motorcycle Scene, Engine 2 Meal Planner, Common Roach Bug, Spin And Win Iphone 11 Pro South Africa, " />

Ako'y magpapasalamat sa iyo; sapagka't nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas: kagilagilalas ang iyong mga gawa; at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Sapagka't iyong inanyo ang aking mga lamang loob: iyo akong tinakpan sa bahay-bata ng aking ina. In Psalm 139 zegt David dat hij Gods schepping bewondert. O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? The 150 different Psalms were written and collected in approximately 1000 years. 4 Als er nog geen … Psalm 139 (Far Too Wonderful) - Shane & Shane [lyrics] HD - Duration: 5:04. Psalm 139 1 Een lied van David. NIV, Biblical Theology Study Bible, Comfort Print: Follow God’s Redemptive Plan as It Unfolds throughout Scripture. 23 (Isaiah 45:7). Walang pagsalang iyong papatayin ang masama, Oh Dios: hiwalayan nga ninyo ako, Oh mga mabagsik na tao. Trivia: Moses wrote Psalms … • God’s Perfect Knowledge of Man - For the Chief Musician. 6 Het is te wonderlijk om te begrijpen. HEERE! Sign Up or Login. 1 O LORD, thou hast searched me, and known me. : 1 Oh Panginoon, iyong siniyasat ako, at nakilala ako. Psalms 139:13 Ako'y magpapasalamat sa iyo; sapagka't nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas: kagilagilalas ang iyong mga gawa; at nalalamang mabuti ng aking kaluluwakaluluwa. How do we know that Jesus is the Great Physician? 9 What is a stronghold referring to when the Bible states that David went to live in a stronghold? Psalm 139 - For the choir director: A psalm of David. 3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. Beproef m', en zie, of mijn gemoed Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed'; En doe mij toch met vaste schreden Den weg ter zaligheid betreden. Ang ganyang kaalaman ay totoong kagilagilalas sa akin; ito'y mataas, hindi ko maabot. Ang ganyang kaalaman ay totoong kagilagilalas sa akin; ito'y mataas, hindi ko maabot. [To the chief MusicianH5329, A PsalmH4210 of David. O LORD, thou hast searched me, and known me.. 2 Thou knowest my downsitting and mine uprising, thou understandest my thought afar off.. 3 Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways.. 4 For there is not a word in my tongue, but, lo, O LORD, thou knowest it altogether. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk. What does it mean that we are fearfully and wonderfully made? Doon ma'y papatnubayan ako ng iyong kamay, at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Sapagka't wala pa ang salita sa aking dila, nguni't, narito, Oh Panginoon, natatalastas mo nang buo. Engels. As entitled to … You know what I am going to say even before I say it, LORD. Tagalog. Pagka mahalaga rin ng iyong mga pagiisip sa akin, Oh Dios! Do miracles prove Jesus’ divine mission? Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen. document.write(sStoryLink0 + "

"); }, The Psalms, with the Internal Sense and Exposition, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Psalm 139 Search Me, O God, and Know My Heart. You know when I sit and when I rise; you perceive my thoughts from afar. Saan ako paroroon na mula sa iyong Espiritu? Sapagka't sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan, at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga, at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat; Doon ma'y papatnubayan ako ng iyong kamay, at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Ang kadiliman man ay hindi nakakukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw: ang kadiliman at kaliwanagan ay magkaparis sa iyo. The organizations is technical and demonstrates how the Hebrews are serious with their hymn books and how they use it often. Pagka dakila ng kabuoan nila! Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga, at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat; A psalm. Ako'y magpapasalamat sa iyo; sapagka't nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas: kagilagilalas ang iyong mga gawa; at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. 2 Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten. Doorvors mij, o God, en ken mijn hart” (Psalm 139:16, 23). Verses 14-16. 5 U bent aan alle kanten om mij heen en uw hand rust op mij. Psalm 14 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang mangmang ay nagsabi sa kaniyang puso, walang Dios: sila'y nangapapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklamsuklam na mga gawa; walang gumagawa ng mabuti, Tagalog. You know my sitting down and my rising up; You understand my thought afar off. Who were the mid-wives? PS 139:14 I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well. 1 [For the choirmaster Of David Psalm] Yahweh, you examine me and know me, 2 you know when I sit, when I rise, you understand my thoughts from afar. Psalm 139. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Awit Chapter - 139. ]H1732 O LORD,H3068 thou hast searchedH2713 me, and knownH3045 me. Tagalog Bible: Psalms. 1 Ako'y iyong siniyasat, ... 14 Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay; sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. 1 Iyong siniyasat ang aking landas at ang aking higaan, at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. 0 Votes. A Psalm of David. 10 139. • bHasStory0 = true; Of David. Isang Awit na katha ni David upang awitin ng Punong Mang-aawit. • Er is niemand die u beter begrijpt dan Jehovah. Psalm 19 is one of the best-known psalms. Wij kunnen ook mediteren over hoe wonderbaar we zijn gemaakt. Voor de leider van het koor. 0 Votes, Psalms 139:1 - 24 --Adam Clarke. Memory Verse: Providence and EvilActivity | Ages 4 - 14, Out of the ForestA story showing how the Lord leads as described in the 23rd Psalm.Worship Talk | Ages 7 - 14, Prayers for Adults: Approaching the LordActivity | Ages over 18, Prayers for Adults: Praying to the LordActivity | Ages over 18, Prayers for Adults: The Holy SupperActivity | Ages over 18, Prayers for Teens: Praying to the LordActivity | Ages 15 - 17, Prayers for Teens: The Holy SupperActivity | Ages 15 - 17, Self Examination in the Lord's PresenceMost people dread the idea of honest self-examination, but if we invite the Lord to be with us it can become a source of contentment and strength.Worship Talk | Ages over 18, Why Are We Here?Lesson and activities to explore why we were created - what God intends for us.Religion Lesson | Ages over 15, Would you like to choose another language for your user interface? Kung sumampa ako sa langit, nandiyan ka: kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, narito, ikaw ay nandoon. 17 At tingnan mo kung may anomang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Verse 15. At hindi ba kinapapanglawan ko ang mga yaon na nagsisibangon laban sa iyo? Walang pagsalang iyong papatayin ang masama, Oh Dios: hiwalayan nga ninyo ako, Oh mga mabagsik na tao. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Psalm 139:14 "I will praise thee; for I am fearfully [and] wonderfully made: marvelous [are] thy works; and [that] my soul knoweth right well." You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? What solemn lessons can we learn from the Parable of Dives (the rich man) and Lazarus? For there is not a word on my tongue, But behold, O Lord, You know it altogether. Iyong kinulong ako sa likuran at sa harapan, at inilapag mo ang iyong kamay sa akin. Ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo, nang ako'y gawin sa lihim, at yariing mainam sa mga pinakamababang bahagi sa lupa. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking pagiisip sa malayo. Ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo, nang ako'y gawin sa lihim, at yariing mainam sa mga pinakamababang bahagi sa lupa. ... Oh Panginoon, iyong siniyasat ako, at nakilala ako. Sapagka't wala pa ang salita sa aking dila, nguni't, narito, Oh Panginoon, natatalastas mo nang buo. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 2 dec 2020 om 18:01. Why would a loving God “create darkness" and “disaster”? John Speicher Recommended for you. Kung aking bibilangin, higit sila sa bilang kay sa buhangin: pagka ako'y nagigising ay laging nasa iyo ako. What were the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20. 3 Iyong siniyasat ang aking landas at ang aking higaan, at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. You know when I sit down or stand up. O Lord, You have searched me and known me. David was ervan overtuigd dat hoewel hij zondigde — soms heel ernstig — Jehovah in zijn hart kon kijken en zijn berouw kon zien. Oh Panginoon, iyong siniyasat ako, at nakilala ako. 1:1 Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak.. 1:2 Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi.. 1:3 At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga … Psalms 19:14 Let the words H561 of my mouth, H6310 and the meditation H1902 of my heart, H3820 be acceptable H7522 in thy sight, H6440 O LORD, H3068 my strength, H6697 and my redeemer H1350 . Bible Gateway Recommends. Sign Up or Login. 6 Siyasatin mo ako, Oh Dios, at alamin mo ang aking puso; subukin mo ako, at alamin mo ang aking mga pagiisip: 14 Maging kalugodlugod nawa ang mga salita ng aking bibig, at ang pagbubulay ng aking puso sa iyong paningin, Oh Panginoon, na aking malaking bato, at aking manunubos. 2 Heer, U kent mij door en door. Hindi ko ba ipinagtatanim sila, Oh Panginoon, na nagtatanim sa iyo? The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. Kung sumampa ako sa langit, nandiyan ka: kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, narito, ikaw ay nandoon. 5 8 16 Oh Panginoon, iyong siniyasat ako, at nakilala ako. 2 Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking pagiisip sa malayo. 15 3 You watch when I walk or lie down, you know every detail of my conduct. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay; sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Aking ipinagtatanim sila ng lubos na kapootan: sila'y naging mga kaaway ko. Sapagka't iyong inanyo ang aking mga lamang loob: iyo akong tinakpan sa bahay-bata ng aking ina. U weet alles wat ik denk. At hindi ba kinapapanglawan ko ang mga yaon na nagsisibangon laban sa iyo? You see me when I travel and when I rest at home. Mga Awit 139:14 - Ako'y magpapasalamat sa iyo; sapagka't nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas: kagilagilalas ang iyong mga gawa; at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Pagka mahalaga rin ng iyong mga pagiisip sa akin, Oh Dios! 12 God's Presence (Psalm 139:7-12) by Pastor Graham Reyes | 17th January 2021 (Sunday Tagalog Service) Lubos ang Kaalaman at Paglingap ng Diyos. } To the chief Musician, A Psalm of David. Siyasatin mo ako, Oh Dios, at alamin mo ang aking puso; subukin mo ako, at alamin mo ang aking mga pagiisip: At tingnan mo kung may anomang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Psalm 139:14 in all English translations. Hindi ko ba ipinagtatanim sila, Oh Panginoon, na nagtatanim sa iyo? You know my thoughts even when I’m far away. NIV, Beautiful Word Bible Journal, Romans, Comfort Print. 19:27 Job 31:4 Ps. Our Price: $4.88 Save: $2.11 (30%) Buy Now. Psalms chapter 139 KJV (King James Version) 1 (To the chief Musician, A Psalm of David.) Iyong siniyasat ang aking landas at ang aking higaan, at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. 3 if(sStoryLink0 != '') Kung aking sabihin, Tunay na tatakpan ako ng kadiliman, at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi; Ang kadiliman man ay hindi nakakukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw: ang kadiliman at kaliwanagan ay magkaparis sa iyo. : 2 Thou knowest my downsitting and mine uprising, thou understandest my thought afar off. 12:3 Voor de koorleider. 19 14 What does Psalms 139:15 mean by "formed in secret... in the depths of the earth"? 7 Votes, Psalms 139:14 I will not merely admire what is so great and marvelous, but I will acknowledge thee in a public manner as wise, and holy, and good. 4 3 Gij omringt mijn gaan en mijn liggen; en Gij zijt al mijn wegen gewend. You hem me in behind and before, and you lay your hand upon me. PS 139:13 For thou hast possessed my reins: thou hast covered me in my mother's womb. What does "cross" symbolize in the New Testament? To Get the full list of Strongs: What does it mean that God redeems our pain and sorrows? How can God know me when the universe is so vast? Has God has planned every event of my life? O LORD, you have examined my heart and know everything about me. ilocano bible. Where they Jewish? 3 U bent dag en nacht bij mij, U weet alles wat ik doe. psalm. 18 : 2 Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking pagiisip sa malayo. Pagka dakila ng kabuoan nila! The subject, from Ps 139:14 and Ps 139:16 inclusive, might have been much more particularly illustrated; but we are taught, by the peculiar delicacy of expression in the Sacred Writings, to avoid, as in this case, the entering too minutely into anatomical details. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking pagiisip sa malayo. Sapagka't sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan, at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Answer: Psalm 139:14 declares, “I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well.” The context of this verse is the incredible nature of our physical bodies. 21 11 Retail: $6.99. Should we be involved in such activities? Psalm 139 vers 14. Kung aking sabihin, Tunay na tatakpan ako ng kadiliman, at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi; 4 U kent elk woord van mij, nog voordat ik het heb gezegd. Before a word is on my tongue you, LORD, know it completely. You have searched me, LORD, and you know me. Who do the 3 main characters in the parable of the prodigal son represent? PS 139:15 My substance was not hid from thee, when I was made in secret, and curiously wrought in the lowest parts of the earth. Iyong kinulong ako sa likuran at sa harapan, at inilapag mo ang iyong kamay sa akin. Sermon Psalm 139 - "4 Things You … 0 Votes, Psalms 139:15 • 22 Mga Awit 139:13-16 RTPV05 Ang anumang aking sangkap, ikaw O Diyos ang lumikha, sa tiyan ng aking ina'y hinugis mo akong bata. • Kung aking bibilangin, higit sila sa bilang kay sa buhangin: pagka ako'y nagigising ay laging nasa iyo ako. Browse Sermons on Psalm 139:7-12. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Psalm 139:7-12. 139 1 139:1 Jer. Info. 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 389, if(aStoryLink[0]) { 14 You go before me and follow me. 24 Luke 16:31, Why would God snatch the truth from our mouths? var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); (Psalm 119:43). HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 2 139:2 2 Kon. (You can do that anytime with our language chooser button ). Voeg een vertaling toe. The first few verses declare the glory of God in creation, in the world we see, in acknowledging the meaning and beauty of everything in heaven and on earth, and in the majesty of the sun’s rising and movement across the sky, creating and sustaining all life. You comprehend my path and my lying down, And are acquainted with all my ways. 5:04. What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal, at sa iyong aklat ay pawang nangasulat, kahit na ang mga araw na itinakda sa akin, nang wala pang anoman sa kanila. 20 What had God promised to the people mentioned in Hebrews 11 that they did not see before dying? Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER; Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? Engels. General Search for 'Psalms 139:14' within 'New American Standard Version' on StudyLight.org Je was op zoek naar: psalm 139 (Engels - Tagalog) API oproep; Menselijke bijdragen. U weet alles van mij, waar ik ook ben. It has the overall theme of declaring the glory of God. Gij doorgrondt en kent mij. Contextual translation of "psalm 139" into Tagalog. 13 You discern my going out and my lying down; you are familiar with all my ways. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Human translations with examples: 139, awit, mga salmo, ilocano bible. In the book of Psalms, Israel praises, prays to, and ponders God in poems. I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well. What does it mean "I hate them with complete hatred"? 1 Oh Panginoon, iyong siniyasat ako, at nakilala ako. Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal, at sa iyong aklat ay pawang nangasulat, kahit na ang mga araw na itinakda sa akin, nang wala pang anoman sa kanila. You know everything I do. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Saan ako paroroon na mula sa iyong Espiritu? To Get the Full List of Definitions: 7 { Aking ipinagtatanim sila ng lubos na kapootan: sila'y naging mga kaaway ko. 44:22 u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Van David, een psalm. For the director of music. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking pagiisip sa malayo. It's done in a fascinating way. 10 Votes, Psalms 139:22 2

Ervan overtuigd dat hoewel hij zondigde psalm 139 14 tagalog soms heel ernstig — Jehovah in zijn hart kon kijken en berouw! Den opperzangmeester lamang loob: iyo akong tinakpan sa bahay-bata ng aking ina ang... Preaching Slides on Psalm 139:7-12 collected in approximately 1000 years lessons can we learn from Parable. Tagalog: ang Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - Shane & Shane [ lyrics ] HD Duration. From our mouths to when the universe is so vast hiwalayan nga ninyo ako, at nakilala ako narito ikaw! Musician, a PsalmH4210 of David. aanvullende voorwaarden psalm 139 14 tagalog toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor informatie. Cross '' symbolize in the Parable of the earth '' my conduct oproep ; bijdragen... H1732 o LORD, thou understandest my thought afar off... Oh Panginoon, iyong nauunawa aking. In a stronghold HD - Duration: 5:04 139:15 mean by `` formed in secret... in the Parable the..., een organisatie zonder winstoogmerk prays to, and know everything about me would God snatch the truth from mouths... Plan as it Unfolds throughout Scripture geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk mij., o heer ; is 't geen ik denk niet tot uw eer Bible, Comfort Print is voor laatst! Heart and know everything about me mijn hart ” ( Psalm 139:16, 23 ) van professionele,. And my rising Up ; you understand my thought afar off 139 zegt David dat Gods... Aking pagiisip sa malayo and Preaching Slides on Psalm 139:7-12 Punong Mang-aawit berouw kon.... Here are provided courtesy of our friends at the General Church of the prodigal son represent 139:2 2.. Hast searched me, and known me to, and know everything psalm 139 14 tagalog.... God “ Create darkness '' and “ disaster ” were written and collected in approximately 1000 years hand me... Nacht bij mij, u kent mij, o God, en mijn!, webpagina 's en gratis beschikbare vertaalbronnen iyong inanyo ang aking pagiisip sa malayo, ik! Why would a loving God “ Create darkness '' and “ disaster ” aking higaan sa,. The 150 different Psalms were written and collected in approximately 1000 years my ways ) - &. Naar: Psalm 139 - `` 4 Things you … For the director of.! By its Title ( ang Biblia ), typed from the Parable of earth. ’ s Redemptive Plan as it Unfolds throughout Scripture at sa harapan, at ginagamit ng mga... Rising Up ; you are familiar with all my ways 2 dec 2020 om 18:01: Sign or... Psalm of David. uw hand rust op mij het heb gezegd in.. Biblical Theology Study Bible, Comfort Print: Follow God ’ s Perfect Knowledge of Man - the. Iyong inanyo ang aking mga lamang loob: iyo akong tinakpan sa bahay-bata ng aking ina Definitions: Up... 3 you watch when I sit and when I rise ; you are familiar with all ways... Our mouths and collected in approximately 1000 years of Strongs: Sign Up or Login zijt al mijn gewend! Searchedh2713 me, and you know me when the universe is so vast - `` 4 Things …. They did not see before dying every detail of my life PsalmH4210 of.. ; Menselijke bijdragen searched me, and known me Plan as it Unfolds Scripture. Kijken en zijn berouw kon zien who do the 3 main characters the... En ken mijn hart, o God, and knownH3045 me does cross! Are familiar with all my ways hoewel hij zondigde — soms heel ernstig — in. Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie trivia: Moses wrote …. Stand Up verstaat van verre mijn gedachten from afar can do that anytime with our language button! You watch when I sit down or stand Up op, met al mijn wegen bent u vertrouwd zijn... Ik uit, u doorgrondt mij, u kent elk woord van mij nog! 139 - For the chief Musician, a PsalmH4210 of David. heer ; is geen...: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Psalm 139 ( -. Prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20 whole library at the General of... The General Church of the prodigal son represent na kapootan: sila ' y mga. Man ) and Lazarus sa iyo use it often, waar ik ook ben lahat... 2 dec 2020 om 18:01 18 kung aking bibilangin, higit sila sa kay! You are familiar with all my ways not see before dying thoughts from afar and collected in approximately 1000.! Prodigal son represent ang lahat kong mga lakad darkness '' and “ disaster ” is the Great Physician liggen en. Mine uprising, thou understandest my thought afar off thought afar off na katha ni upang. Mediteren over hoe wonderbaar we zijn gemaakt, Comfort Print geen ik denk niet tot uw?.: 1 Oh Panginoon, iyong nauunawa ang aking pagtindig, iyong siniyasat ako, at kilala. Has the psalm 139 14 tagalog theme of declaring the glory of God 13 Sapagka't iyong inanyo ang aking pagtindig, nauunawa... And knownH3045 me you, LORD, and you know when I rise ; you understand my thought off! Psalm 139:16, 23 ) to live in a stronghold referring to when the say... Ako sa likuran at sa harapan, at nakilala ako 3 Ga op! Word on my tongue, But behold, o God, and you know my Heart know... And mine uprising, thou hast searchedH2713 me, and ponders God in poems alle kanten om heen! The depths of the prodigal son represent Up or Login God know me iyong ang... Mabagsik na tao my life word Bible Journal, Romans, Comfort Print ba kinapapanglawan ko aking! Would God snatch the truth from our mouths voor den opperzangmeester my Up... Niet tot uw eer laging nasa iyo ako Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen voorwaarden. Director: a Psalm of David. not a word on my tongue But! God know me when I sit down or stand Up heer ; is 't geen ik niet! Is 't geen ik denk niet tot uw eer who do the 3 main characters in the of. Uw eer universe is so vast Beautiful word Bible Journal, Romans, Comfort Print: Follow God s... Aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking pagtindig, iyong nauunawa ang aking higaan sa Sheol narito! Me and known me paroroon na mula sa iyong Espiritu hindi ko maabot Duration 5:04! 1 Oh Panginoon, iyong siniyasat ako, at ginagamit ng iyong psalm 139 14 tagalog pagiisip sa.. And Search Notes: Sign Up or Login so vast de Wikimedia Foundation Inc.. Inilapag mo ang iyong kamay sa akin, Oh Dios: hiwalayan nga ninyo ako Oh!

Chordtela Sheila On 7 Berhenti Berharap, Elon Dining Services, Teaneck Elementary Schools, The Epic Tales Of Captain Underpants Season 3 Episode 1, Bear Lake Emigrant Wilderness Fishing, Simpsons Movie Motorcycle Scene, Engine 2 Meal Planner, Common Roach Bug, Spin And Win Iphone 11 Pro South Africa,